Menu Content/Inhalt
Kanały i rowy Drukuj Wyślij znajomemu
13.12.2007.

 

    Są uzupełnieniem systemu wód powierzchniowych Parku. Zaliczmy do nich kanały, rowy melioracyjne oraz liczne urządzenia techniczne służące melioracjom i ochronie przeciwpowodziowej. Przeprowadzone badania terenowe dowodzą, że w większości stan urządzeń melioracyjnych jest zły, co wynika często z wieku tych urządzeń, zaniedbań eksploatacyjnych i braku konserwacji, co z kolei pozwoliło rozwinąć się w tych antropogenicznych obiektach szacie roślinnej i zespołom faunistycznym. Kanały takich rzek jak Stobrawa czy Budkowiczanka są cenne krajobrazowo ze względu na wprowadzane urozmaicenie oraz zadrzewienia im towarzyszące, a także sprzyjają wykształceniu się zbliżonych do naturalnych warunków ekologicznych korzystnych dla powstania i trwania ekosystemów wodno-błotnych.

 

Image Image

Fosa przy grodzisku w Murowie oraz rów śródleśny w dawnym Zwierzyńcu w Pokoju

  

Image Image

Grzybienie białe na rozlewisku kanału w zabytkowym parku angielskim oraz rozlewisko kanału w zabytkowym parku angielskim w Pokoju

 

Image 

Kanał Budkowiczanki w okolicy Murowa

 

Image

Tarło szczupaków w środleśnym rowie w okolicy Kaniowa

 

 Image

Zabiściek pływający na kanale w zabytkowym parku angielskim

Zmieniony ( 13.12.2007. )